تبلیغات
بانک فقط پست بانک ایران - قابل توجه دفاتر منطقه آزاد ماکو
تاریخ : یکشنبه 1392/06/3 | 23:13 | نویسنده : زینال زاده
دفاتر محترم ماکو

دفاتر محترم چنانچه در واریز مازاد صندوق دفتر بحساب سیبا ملی با مشکل مواجه هستید میتوانید مازاد صندوق را بحساب خزانه داری و مبادلات پست بانک نزد بانک ملت واریز نمایید 

نکته:"دفاتر محترم چنانچه مازاد صندوق را بحساب پست بانک نزد بانک ملی واریز نموده اید در شرح ارسال وجه در سامانه سیمیا فقط و فقط کلمه "ملی" چنانچه بحساب خزانه داری نزد بانک ملت واریز نموده اید در شرح ارسال وجه فقط کلمه "ملت" و در صورتیکه ارسالی دفتر میبایست از حساب فرازی دفتر کسر گردد در شرح فقط کلمه "فراز" را قید نموده و از دادن توضیح اضافی اجتناب نمایید"

ضمنا رسید واریزیهای بحساب خزانه داری نزد بانک ملت حتما باید در همان روز به شعبه ارسال گردد.طبقه بندی: اطلاعیه،  آموزش، 

  • ابر جادو
  • غاز
  • کارت شارژ همراه اول