تبلیغات
بانک فقط پست بانک ایران - جدول زمانبندی عقد قرارداد دفاتر
تاریخ : شنبه 1392/02/7 | 20:20 | نویسنده : زینال زاده
قابل توجه مدیران محترم دفاتر شهری و روستایی منطقه آزاد ماکو

جدول زمانبندی مراجعه مدیران محترم دفاتر شهری و روستایی به شعبه ناظر جهت عقد قرارداد و تکمیل پرونده ضمانت نامه بشرح ذیل میباشد.مدارک لازم جهت عقد قرارداد و تکمیل پرونده بشرح ذیل میباشد:

1)ارایه تعهدنامه محضری(متن تعهدنامه در سایت موجود میباشد ضمنا دفاتری که تعهدنامه ارایه داده اند نیازی به ارایه مجدد ندارند)
2)کارت ملی و شناسنامه مدیر/گاگزار دفتر اصل و دو سری کپی
3)پروانه مجوز فعالیت برای دفاتر شهری و قرارداد پیمانی مخابرات برای دفاتر روستایی
4)ضامن کارمند و یا بازاری معتبر جهت ضمانت(مدارک ضامن کارمند:حکم کارگزینی-آخرین فیش حقوقی/ضامن بازاری:پروانه کسب اصل و کپی)


زمان

تاریخ مراجعه

روز مراجعه

دفاتر شهری/روستایی

از ساعت 10:00 تا 12:00

09/02/1392

روز دوشنبه

دفــــاتر روســـــتایی مــــاکـــو

از ساعت 10:00 تا 12:00

10/02/1392

روز سه شنبه

دفــــاتر روســـــتایی پلــــدشت

از ساعت 10:00 تا 12:00

11/02/1392

روز چهارشنبه

دفاتر روستایی و شهری شوط

از ساعت 10:00 تا 12:00

15/02/1392

روز یکشنبه

دفاتر شهری بازرگان و پلدشت

از ساعت 10:00 تا 12:00

16/02/1392

روز دوشنبه

دفــــــاتر شهـــــری مــــــاکــــو
طبقه بندی: اطلاعیه،  اخبار بانکی ، 

  • ابر جادو
  • غاز
  • کارت شارژ همراه اول