تبلیغات
بانک فقط پست بانک ایران - ثبت مشتری جدید در سیمیا

1.     مشتریان:

1.1 ثبت مشتری جدید:

اطلاعات مندرج در این فرم را از روی شناسنامه و کارت ملی مشتری تکمیل کرده و در نهایت کلید ثبت را کلیک می کنیم.لازم به ذکر است که کد شخص حقیقی، همان کد ملی است و کد شخص حقوقی بصورت رندوم توسط سیستم به مشتری اختصاص می یابد. در این فرم اطلاعاتی ستاره دار وجود دارد که تکمیل آنها توسط کاربر الزامی است. ابتدا با توجه به خواست مشتری ، ماهیت شخص ( حقیقی یا حقوقی) بایستی مشخص شود. چنانچه مشتری مورد نظر (حقیقی) باشد. بایستی به ترتیب ذیل قسمتهای مربوطه را که با علامت ٭ مشخص شده تکمیل نماییم.

مشخصات فردی: کلیه گزینه ها به استثنای کد فرد ،که همان کد ملی است و بعد از تکمیل مشخصات درج می گردد، بایستی تکمیل شود. ( تکمیــــل گزینه های ستاره دار (٭)  الزامی می باشد).

مشخصات تکمیلی: گزینه های ستاره دار(٭) اعم از سطح تحصیلات - جنسیت  تاهل -تکمیل گردد.

ملیت/کفیل:  چنانچه مشتری دارای ملیت غیر ایرانی باشد ( بطور پیش فرض سیستم روی ملیت ایران می باشد)، بایستی در گزینه(  این شخص تابعیت ایران ندارد) مربع مربوطه تیک دار شود و سپس سایر گزینه ها را باکنترل        های لازم تکمیل نماید.

نشانی ها: نشانی ها را می توانید در این  بخش ثبت نمایید ، با توجه به خدمات نوین بانکی از قبیل ارسال پیام کوتاه (SMS) و اعلام تلفنی معوقات و ارسال صورتحساب به آدرس پست الکترونیک (E-mail)، تکمیل این گزینه ها در قسمت های مربوطه و اعمال تغییرات مربوط به آدرس و یا شماره تلفن و همراه مشتریان  برای بهره مندی مشتری از این خدمات نوین الزامی است.                                      

مشتریان وابسته : در این قسمت  مشتریان وابسته به مشتری اعم از وکیل ، ولی و ........ به مشتری اختصاص داده می شود. در صورتی که کاربر فراموش کند که در این قسمت مشتری وابسته را تعریف کند، در ادامه می تواند از منوی ویرایش اطلاعات مشتری ( که در منوهای بعدی توضیح داده خواهد شد)، جهت ویرایش و وارد کردن مشتری وابسته اقدام نماید. 

مشتری حقوقی: اعم از هر گونه نهاد، ارگان، سازمان و... است  که مشتری حقوقی قلمداد می شود. در این حالت، در قسمت ماهیت ابتدا، گزینه حقوقی را انتخاب نمایید و در4 صفحه مربوطه، کلیه اطلاعات مندرج در آن همچون مشتری حقیقی با توجه به فیلدهای ستاره دار، با عنایت به مدارک مثبته از قبیل ( اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت، آگهی ثبت شرکت و...) نسبت به تکمیل گزینه های مربوطه در 4 صفحه، اقدام فرمایید.

 

1.2  بازبینی مشخصات مشتری:

 درر این منو اطلاعات ثبت شده در منوی ثبت را فقط می توانیم بازبینی نماییم. به این صورت که کد شخص یا همان کد ملی را وارد کرده و اطلاعات ثبت شده در مرحله قبل را بازبینی می کنیم.لازم به ذکر است در این فرم،امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد.

 

  • ابر جادو
  • غاز
  • کارت شارژ همراه اول